Скорост  до: 50 Mb/s   +   150 канала

Цена: 22.90 лв.

 

Екстри