• Условия за достъп до отворен интернет
    1. Аеснет третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. 2. Аеснет има право свободно да предлага услуги, различни от услугите…
  • Интерфейси
    Поддържат се следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата Аеснет Ethernet: • 10Base-T (twisted-pair cabling, CAT-3 or above, 100m), IEEE 802.3i Fast Ethernet: • 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m), IEEE 802.3u Gigabit Ethernet: • 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab • 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex…
  • Общи Условия
    за взаимоотношенията с крайните потребители на „ЕТ АЕСКОМ-ТЕОДОРА ФАРЦАЛА, със седалище с.Цонево адрес на управление ул.Христо Трендафилов №40 , БУЛСТАТ № 203133723, представлявано от управителя си Свилен Христов Александров РАЗДЕЛ I Предмет и общи положения 1. С тези Общи условия на договора между „ЕТ АЕСКОМ-ТЕОДОРА ФАРЦАЛА, наричан по-долу ОПЕРАТОР, и неговите крайни потребители, наричани по…
  • ПРИЛОЖЕНИЕ №5