Условия за достъп до отворен интернет

1. Аеснет третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. 2. Аеснет има право свободно да предлага услуги, различни от услугите…

Интерфейси

Поддържат се следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата Аеснет Ethernet: • 10Base-T (twisted-pair cabling, CAT-3 or above, 100m), IEEE 802.3i Fast Ethernet: • 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m), IEEE 802.3u Gigabit Ethernet: • 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab • 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex…

Общи Условия

за взаимоотношенията с крайните потребители на „ЕТ АЕСКОМ-ТЕОДОРА ФАРЦАЛА, със седалище с.Цонево адрес на управление ул.Христо Трендафилов №40 , БУЛСТАТ № 203133723, представлявано от управителя си Свилен Христов Александров РАЗДЕЛ I Предмет и общи положения 1. С тези Общи условия на договора между „ЕТ АЕСКОМ-ТЕОДОРА ФАРЦАЛА, наричан по-долу ОПЕРАТОР, и неговите крайни потребители, наричани по…